CLOUDSPHERE

ข่าวเกม เรื่องราวสนุกจากญี่ปุ่น และอีกมากมาย

ประเภทของโอชิ

ประเภทของโอชิ ในญี่ปุ่นมีอะไรบ้างลองมาดู

ประเภทของโอชิ นั้นมีหลากหลายรูปแบบ โดยคำว่า โอชิ (推し) จะมีความหมายของภาษาญี่ปุ่นเลยก็คือ “การแนะนำ ,สนับสนุน” ซึ่งถ้าเอามาใช้ในวงการไอดอล ก็มีความหมายนัยๆเหมือนกันว่า ถ้าเราบอกคนอื่นเราโอชิคนไหน ก็แปลว่าเราสนับสนุน หรือ เราแนะนำให้คนอื่นรู้ว่าเราชอบคนนั้น